top of page

LOT 4

Sobre B

1.Lliurament d’un mínim de 2 i un màxim de 3 peces que formen part d’un projecte audiovisual realitzat per un client extern.

El material que cal entregar de cadascuna de les 3 peces és: el concepte o proposta creativa, el guió i vídeo del projecte audiovisual.

Es requereix del lliurament d’un mínim de 2 i màxim de 3 projectes audiovisuals (concepte, guió i vídeo). Tots els projectes han de demostrar l’autoria del licitador mitjançant una declaració responsable.

1. AUTOPISTAS. Nova app Awai
 

2. TIBIDABO. Benvinguda
 

3. AUTOPISTAS. Inframix

3.Mostra Reel dels treballs realitzats de la productora

Es requereix presentar una mostra màxima de 3 treballs del licitador dels formats sol·licitats pel lot 4 realitzats en els darrers 3 anys. El licitador ha d’avalar que sigui autor dels projectes tant en la realització, muntatge, enregistrament i guió mitjançant una declaració responsable. Es posarà en valor un estil innovador i original amb les tendències actuals, així com l’impacte en els canals (xarxes socials, televisió i plataformes de pagament -video on demand, o premis en festivals oficials).

1. VUELING. Las hadas vuelan

2. KYEROO. SpotTV

3. AUTOPISTAS. App Awai

bottom of page