top of page

UOC-2021

Criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant un judici de valor:

1. Aplicació llibres d’estil de la UOC a l’edició dels vídeos

Prova-1
 

2.Enregistrament en Remot

Prova-2
 

bottom of page